E-szkolenia

E-szkolenia

Jeszcze jakiś czas temu, aby móc rozwijać się pod względem intelektualnym, konieczne okazywało się przede wszystkim postawienie na studia, szkolenia i kursy w wariancie stacjonarnym czyli standardowe rodzaje nauczania. Jako standardowe rozumie się w głównej mierze te, które realizowane są w klasycznej postaci a zatem poprzez konieczność uczęszczania fizycznie na zajęcia, obecności na nich itd. Uczestniczenie w wykładach teoretycznych czy nawet zajęcia bazujące na praktyczności nie do końca są jednakże wymagane po to, aby człowiek mógł się w pełni rozwijać i kształcić na jakimkolwiek poziomie czy w dowolnym wymiarze. Dlatego też od pewnego czasu pojawił się e-learning. Co to takiego? Otóż jest to sposobność nauczania, jaka pochodzi od angielskiego określania wiążącego się z dwoma terminami – electronical czyli elektroniczny oraz learning czyli uczenie się.

Jest to rozwój intelektualny za pośrednictwem komputera z dostępem do Internetu. Kształcenie w tym aspekcie polega więc na kończeniu zdalnie realizowanych kursów oraz szkoleń na najwyższym poziomie, ale przeprowadzanych online. Nie trzeba wychodzić z domu, opuszczać wygodnej kanapy. Jedyne co potrzebujemy to dostęp do sieci. W ten sposób możemy stać się kursantami, słuchaczami a nawet od pewnego czasu i studentami! To daje nam oczywiście stosowne uprawnienia, na takich samych zasadach jak przy tradycyjnej formie kształcenia się. Trzeba tak samo nauczyć się wszystkiego, zdobyć praktykę, przerobić serię testów, zadań, cases itd.

Wszystko zmierza do solidnego przygotowania, jakie z kolei bazuje w głównej mierze na konieczności przystąpienia pod koniec kursu czy szkolenia do testu, jakiego zdanie bądź oblanie przesądza przede wszystkim o uzyskaniu dyplomu czy zaświadczenia a w konsekwencji tego jest to nadanie nam stosownych uprawnień i zaliczenie kursów. E-learning nie odbiega pod względem jakości od standardowych form nauczania oraz wiąże się z pozytywami takimi jak chociażby możliwość elastycznego realizowania kolejnych lekcji, nauczania na najwyższym poziomie bez konieczności opuszczania czterech ścian mieszkalnych, likwidowania barier terytorialnych, czasowych, komunikacyjnych.

Dzięki temu możemy na przykład uczyć się języka obcego, ale przy okazji nie musimy spotykać się w stresujących okolicznościach z grupą innych kursantów. E-szkolenia wiążą się w głównej mierze z charakterystycznymi cechami. Do nich należy zaliczyć zastosowanie zawsze elektronicznych mediów, nauczanie poprzez zastosowanie sieci komputerowej, opcję dwukierunkowej komunikacji, uczenie się w oparciu o metodykę, zdalne nauczanie poprzez specjalne lekcje wysyłane do kursanta bądź poprzez platformę.

E-szkolenie musi być związane z kilkoma zasadniczymi kryteriami poprzez które rozumie się sieciowość, używanie technologii internetowych i komputera a także stosowną metodykę. Kursy tej kategorii umożliwiają przede wszystkim ciągłe podnoszenie kwalifikacji nawet w wyjątkowych okolicznościach takich jak przykładowo wychowywanie dziecka i niemożność wychodzenia z domu, choroba, posiadanie kilku zajęć zawodowych, brak pieniędzy na dojazdy, daleko usytuowane miejsce zamieszkania od siedziby placówki, w której realizowane są kursy. To niesamowita oszczędność czasu, jak także warto wspomnieć, iż jest to sposobność zredukowania wydatków pieniężnych, bowiem ten rodzaj kursów na pewno w wersji zdalnej, internetowej jest znacząco tańszy niż gdyby tak przyszło nam rozpoczynać całą ścieżkę kształcenia w ramach chociażby studiów.

Artykuł dzięki: