eszkoly.pl

eszkoly.pl

Studia online a tytul naukowy

Studia online a tytul naukowy W pierwszym uczniowie zbierają się w miejscu usuniętego z umieszczeniem nauczyciela. Granice znanym otoczeniu klasie są następnie rozszerzony przez włączenie satelitarnych, kablowych i innych technologii sieciowych, aby przynieść ze sobą nauczyciela i uczniów w czasie rzeczywistym. W drugim modelu, student działa bardziej jako osoba prywatna, za pomocą komputera PC w celu uzupełnienia tradycyjnych trakcie pracy, angażują się w reżyserii studiów w swoim własnym tempie, lub "uczestniczyć" klasy, która jest w sesji w środowisku sieciowym.

Studia online a tytul naukowy

Rezultatem jest bardziej zorientowany w trybie projektu nauki, które mogą wymagać wyższego stopnia dyscypliny. Zaletą jest jednak to, że studenci mogą ukończyć kurs wokół własnej harmonogramem, ale to wciąż za przeżycie kierowana przez moderatora, z możliwością interakcji grupowej. Model ten doskonale nadaje się do osoby, która może nie być w stanie uzyskać dostęp klasie ze względu na niepełnosprawność, konfliktów harmonogramu lub lokalizacji geograficznej. Korzystanie z poczty elektronicznej i elektronicznych tablic ogłoszeniowych może również zwiększyć udział klasy poprzez zachęcanie studentów, którzy są zwykle zbyt nieśmiały, aby mówić w grupie przyczynić.

Artykuł dzięki: https://www.zeltech.pl/oferta/silniki-elektryczne